Zážitky z  Kurzu esencí volně žijících zvířat (Wild Earth Animal Essences)

Nedávno jsem měla to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit semináře 1. a 2. stupně, který vedla Ing. Jana Holická. Moc jsme se na kurz těšila, ale skutečné zážitky předčily moje očekávání. Pokusím se pár slovy přiblížit svoje vlastní dojmy.

Je úžasné, jak hluboko do říše zvířat mohou zavést člověka lahvičky esencí. Jsou tady pro nás, kdykoliv se dokážeme otevřít. Stačí si podržet lahvičku s esencí nebo užít kapku.

Spojení s prainteligencí zvířat , s jednotlivými druhy v bezčasovosti, v přítomnosti. Stačí se jen zeptat, co mají pro nás jako dar a nechat se už jen vést.

Esence mají schopnost zprostředkovat zážitek „ztotožnění se“, stát se na chvíli zvířetem a zažívat jeho radost ze života, hravost, sílu, důvěru, svobodu, napojení na matku zemi, žití v přítomnosti. . .

Je úžasné, kolik lásky proudí k našemu srdci ze zvířecí říše. Nejsem už schopna rozeznat, jestli ta láska proudí od zvířete ke mně nebo ode mě k němu. Chtějí nás toho tolik naučit, jsou tady s námi, právě teď. Mohou nás naučit, jak dávat lásku, bez výhrad a posuzování, jen tak z radosti.

Ukázka z meditace se lvíčetem: Po úvodním uvolnění se setkávám s živým a vesele hopkajícím lvíčetem. Vede mě za svou rodinou. Nabízí mi svoje poznání toho, co mi může a chce nabídnout – stávám se jím. Cítím takové bezpečí! Cítím lásku a péči maminky lvice. Sílu a lásku tatínka mocného lva. Užívám si bezstarostnost mládí a tolik energie a vitality, můžu skákat do nekonečna, všechno dokážu, mám podporu svých milujících rodičů. Všechno mi dovolí, mám vůči nim respekt a pociťuji jejich ochranu. Užívám si to. Je čas radostného loučení. Vím, že mohu přijít, kdykoliv si to budu přát.

Hodně radosti všem přeje Věra.