Představujeme vám čakrové esence firmy Mamboya (Dirk Albrodt, Holandsko)

Čakry jsou základem indické medicíny. Slouží jako energetická centra lidského těla. Západní medicína ještě nemá důkazy o jejich existence, takže s čakrami nepracuje. Pokud přijmeme myšlenku energetických center bez vědeckého důkazu, najdeme nové cesty léčení s využitím květinových esencí. Esence pro harmonizaci čaker se zaměřují na sedm hlavních čaker. Na čakru lze pohlížet jako na trychtýř, který sbírá energii z okolí. Pokud se takový trychtýř uzavře, má to negativní vliv na tělo, duši a emoce. V následujícím popisu se dozvíte více o každé z čaker, o tom, jak se projevuje blokace čaker a co nám může přinést, když čakry vyléčíme.

PRVNÍ ČAKRA – ZÁKLADNÍ

Samozřejmě se týká základů našeho života. Základní energie nám pomáhá zvládat materiální aspekty života. Bez nich je duchovní život nemožný prostě proto, že bychom bez hmotné základny zemřeli. Základní čakra pomáhá žít, najít si práci, pracovat, postavit dům, platit účty a třeba najít školku pro naše děti. Tato energie nás uzemňuje, dává nám stabilitu a dobrý smysl pro realitu. Když je baterie nazvaná základní čakra nabitá, jsme schopni vypořádat se se vším, co život přináší, a to i v dobách nejtěžších.

Není to ale pouze energie pro přežívání. Dává nám také radost ze života. Když máme rádi své tělo, také rádi pracujeme a tančíme, sportujeme, pečujeme o zahradu, umíme si užít jídlo, hru a sex. Tato energie nás udržuje naživu a v nemoci nám pomáhá zotavit se tím, že stimuluje imunitní systém.

Pomáhá nám realizovat naše ideje a plány, v případě nedostatku jsme apatičtí a žijeme spíše v našich představách než v realitě.

DRUHÁ ČAKRA – KŘÍŽOVÁ, SAKRÁLNÍ

Křížová čakra se nalézá na páteři oproti stydké kosti. Na fyzické úrovni podporuje a energetizuje pánev a všechny její orgány, jako např. pohlavní orgány a močový měchýř. Kromě toho pracuje se všemi tekutinami v lidském těle, tj. s krví, močí, lymfou, atd.

Na emocionální úrovni křížová čakra pracuje s tvořivostí a sexualitou. Samozřejmě obojí spolu souvisí (výjimkou jsou situace, kdy se stal sex nudnou rutinou). Sex je velkou motivací a jakákoliv motivace v sobě má sexuální složku. Tato „příchuť“ způsobuje, že něco začneme, a posiluje naši vůli. Není divu, že reklamy využívají tuto zákonitost: sex prodává. Téměř každý produkt je spojen s nějakým sexuálním aspektem, když jde o komunikaci s veřejností.

Nedostatek motivace může ukazovat na zablokovanou křížovou čakru. Když se cítíte neschopni cokoliv udělat a všechno vypadá tak nudně, měli byste si ověřit stav své druhé čakry.

Druhou zásadní oblastí, kterou ovlivňuje křížová čakra, je tvořivost (nevěřili byste, jak dokážou být lidé tvořiví, když chtějí sex). Obojí, sexualita i tvořivost, vedou ke zrození někoho nebo něčeho nového. Není divu, že spisovatelé často hovoří o své knize jako o svém dítěti. Bez vlivu motivace této čakry (někdy nazývané sexuální) by jejich knihy nebyly tak vzrušující a fascinující.

Zdravá a plně energetizovaná křížová čakra nám pomáhá vybudovat zdravé, silné a inspirující vztahy. Když lidé potlačují svou sexualitu, nejen že to blokuje jejich sexuální čakru, ale také tak potlačují svou vlastní přirozenost (což by se dalo nazvat sebe-znásilňováním). Některá náboženství vyžadují vzdání se sexuality. Výsledky toho můžeme vidět všude ve světě, například v násilí a terorismu.

Druhá čakra nám přináší energii a motivaci a naplnění. Zatímco základní čakra podporuje naše materiální základy (maso a kosti), druhá čakra nás uvádí do pohybu. Křížová čakra probouzí naši ochotu poznávat svět, být aktivní a společenští a přináší nám lásku k životu. Pokud neprožíváme nic vzrušujícího a dobrodružného, vše je jen rutina, pak může druhá čakra dát našemu životu nový směr.
Esence pro druhou čakru povzbuzuje smyslnost, fantazii, schopnost překračovat hranice, chuť do života, hojnost.

TŘETÍ ČAKRA – SOLAR PLEXUS

Vědci objevili solar plexus přibližně před sto lety. Nalezli svazek nervů, který připomínal slunce a jeho paprsky. Toto nervové centrum je součástí našeho autonomního systému – proto funguje nezávisle na naší vůli – a reguluje všechny funkce v oblasti břicha.

Ačkoliv naše vůle neřídí solar plexus přímo, můžeme jej ovlivňovat – aniž bychom museli praktikovat jógu čtvrt století. Ve 30. letech minulého století německý lékař vyvinul relaxační techniku zvanou autogenní trénink, na kterou navázalo mnoho dalších. Jedno ze cvičení, které se zde praktikuje, je zaměřeno na solar plexus. Užívá se při něm autosugesce „mé břicho je teplé“. Čím více se toto cvičení dělá, tím je účinnější.

Autonomní nervový systém má dvě části, sympatikus a parasympatikus. Sympatikus řídí naše aktivity, přivádí krev tam, kde je nejpotřebnější, do svalů a do mozku. Pracuje nejvíce tehdy, když relaxujeme. Krev je přiváděna do kůže a k zažívacím orgánům. To obojí reprezentuje starý dobrý systém Yin-Yang. Když jsme aktivní, pracuje nejvíce sympatikus. Když odpočíváme nebo spíme, pracuje parasympatikus. Lidé, kteří žijí život plný stresu, jsou řízeni hlavně sympatikem (yang). Mají rádi svůj život pod kontrolou a často mají problém nechat něco odejít. I když se položí a snaží se relaxovat, jejich mysl se nezastaví a probírá záležitosti dne nebo cokoliv jiného stále dokola. Abychom přiměli naše trávení ke správné funkci, je třeba přepnout ze sympatiku na parasympatikus, z yang na yin. Když jste celý den aktivní, nemůže parasympatikus správně spustit činnost žaludku ani střev. Víte, co pak následuje. Večeře leží v žaludku jako kámen a nehýbe se. Pálení žáhy, plyny, jídlo se rozkládá namísto toho, aby bylo stráveno. A to je pouze část problémů, které vznikají, když podléháte stresu a hektickým stavům. Když si čas od času odpočinete, neznamená to, že jste líní, ale že podporujete své vlastní zdraví a zdravé trávení. Musíte nechávat odejít…

Na emocionální úrovni je jedním z hlavních znamení nesprávně fungujícího solar plexu strach. Vidíte jen problémy a překážky, dostanete se do deprese a dostanete strach z různých úkolů. Ztrácíte možnost volby. Je ale také možný druhý extrém – snaha mít vždy všechno pod kontrolou. Bojíte se toho, co neznáte (třeba budoucnosti), a tak se snažíte nedat „náhodám“ šanci. Snažíte se řídit každý den svého každodenního života. Takové chování je stresující a neúspěšné. Nakonec se to projeví, nejpozději tehdy, když vám lékař objeví žaludeční vředy. A i když lékař nikdy neslyšel o yin a yang, jistě vám doporučí relaxaci, odpočinek a nějaký způsob zvládání stresu (méně šikovný vám dá hrst pilulek a nechá vás odejít s vaším nezdravým způsobem života).

Když váš solar plexus pracuje správně, je hlavním zdrojem odvahy a důvěry. Jednáte v souladu se svou osobností a emocemi, máte sílu a kapacitu jednat, umíte jednat spontánně a nasloucháte potřebám svého těla. Flexibilita, síla a odvaha, dobré trávení, teplé ruce a nohy, zdravý denní a noční cyklus, fungující instinkt schopnost jít s proudem života, to jsou odměny za plně fungující třetí čakru.

Esence pro třetí čakru dává prapůvodní důvěru, pomáhá cítit se v bezpečí, schopnost čelit svým temným stránkám, odvahu, smysl pro humor, důvěru v budoucnost, ochranu před emocemi druhých, vycentrovanost a bezpečí, schopnost čelit výzvám, bojovat za správnou věc bez váhání a pochybností.

ČTVRTÁ ČAKRA – SRDEČNÍ

Srdeční čakra se samozřejmě nachází v oblasti srdce. Odpovídá jí zelená barva, která posiluje srdce. Pokud tedy chcete vrátit mír do svého srdce, projděte se v přírodě. A pokud to nejde, dejte si nějaké květiny třeba na pracoviště. To, že naše města postrádají zeleň, je důvodem, proč jsou plná stresu. Vše je šedé, přelidněné a hlučné. Jak by tedy lidé mohli neztratit svou vnitřní rovnováhu?

Na fyzické úrovni srdeční čakra podporuje srdce, plíce a brzlík. Pokud byste měli nějaké problémy s těmito orgány, podpořte své léčení užíváním esence pro čtvrtou čakru.

Tato čakra hraje v systému čaker důležitou roli jako centrum. Je to centrum mezi fyzickými silami (nižšími třemi čakrami) a duchovními silami (horními třemi čakrami). Tyto síly se setkávají v srdci a spojují se s láskou. Kdykoliv se ve vás střetávají emoce a rozum, mysl a duše, srdeční čakra vám pomůže nalézt řešení. Pokud je ale blokovaná nebo nepracuje správně, můžete trpět různými problémy. Např. extrémním altruismem při současném ignorování vlastních potřeb a tužeb, můžete si také zcela zablokovat své srdce a stáhnout se od lidí a žít o samotě.

Někteří lidé odmítají lásku, protože se cítí příliš zranitelní a raději zůstanou sami, než by riskovali ublížení. Lidé také ztrácejí své zájmy, radost a motivaci a prožívají vše jako nudné. Jiní se mohou chovat dětinsky a chtějí být stále se svými milými, až by je téměř udusili. Jsou tak závislí! Jednoho dne jejich partner zjistí, že by se měl více věnovat sám sobě a – odejde.

Silná srdeční čakra nám dává hlavní ingredience pro naplněný život: spolupráci a empatii, respekt, rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, schopnost dávat a přijímat lásku, jednat ze srdce, přerůst své ego, být a cítit se svobodní ve vztazích.

Esence pro čtvrtou čakru dává novou motivaci, aktivitu, lehkost, nadšení, schopnost překonat své meze, osvobození od minulosti a omezení, přináší radost do srdce, pomáhá otevřít se lásce, soulad mysli a duše, schopnost nalézat řešení srdcem, bezpodmínečnou lásku, schopnost sdílet radost s druhými.

PÁTÁ ČAKRA – KRČNÍ

Tato čakra má na starosti výměnu – informací, energie, čehokoliv. Reguluje proudění potravy, vody, kyslíku, nervových impulsů, informací od hlavy k srdci a naopak. V hrdle se naše myšlenky mění na slova, zde se také rozhoduje, co půjde do plic a co do žaludku. Štítná žláza nám dává novou energii, když jsme unaveni. Příštitná tělíska regulují obsah vápníku v kostech. Kyslík, který vdechujeme, dává ohni ze základní čakry nový žár. Proto nesmíme podceňovat úlohu páté čakry.

Když je tato čakra uzavřena a nemá dostatek energie, můžeme vážně onemocnět. Začíná to třeba malým kašlem, ale může pokračovat řadou zánětů nebo vážnými plicními problémy atd.

Tématem páté čakry na úrovni emocionální, sociální, psychologické a duchovní je autentičnost. Silná a zdravá pátá čakra znamená upřímnost a spolehlivost, hlava a srdce jsou v souladu. Pokud je zde nějaká blokáda, člověk může mít tendenci předvádět se, být hrubý, vysoce racionální nebo vysoce emocionální, falešný a neupřímný. Takový člověk pak nevyužívá správně schopnost mluvit, ale bezdůvodně ubližuje druhým. Stydlivost a arogance je dalším projevem blokované páté čakry. Pokud čakru vyléčíme, bude výsledkem vřelost, účast a autentičnost.

Souvisí to vše s našimi vztahy k druhým. Komunikujeme jasně nebo indiferentně a nerozhodně? Dochází k tomu, že nám druzí nerozumějí? Pak je třeba vyléčit naše komunikační centrum – naši vnitřní i vnější komunikaci.

ŠESTÁ ČAKRA – „TŘETÍ OKO“

Tato čakra souvisí s důležitým bodem v těle, který si spojujeme s tzv. třetím okem. Ve skutečnosti je tato čakra umístěna na páteři jako ostatní čakry. Je přesně tam, kde se hlava stýká s krkem, nad prvním obratlem. Třetí oko se zmiňuje v duchovní historii od dob, kdy Horus, egyptský bůh Slunce (který je svým způsobem otcem našich esencí), ztratil oko a namísto něj si vyvinul třetí oko na čele přímo mezi obočím. To mu dovolilo vidět i to, co je ukryto pod povrchem, vidět celkový obraz.

Na fyzické úrovni tato čakra podporuje vše uvnitř a kolem hlavy. Posiluje naše smysly, schopnost vnímání i mentální schopnosti. Dobře pracující šestá čakra nám pomáhá chápat složité struktury. Vynáší do vědomí, co bylo podvědomé. Souvisí také s logickým myšlení, emocemi a intuicí. Tyto aspekty tvoří celek, který nám pomáhá pochopit svět i sebe samé. Neomezujte své vnímání na emocionální, racionální nebo intuitivní – spojte je všechny dohromady, abyste viděli celkový obraz. Šestá čakra vám s tím pomůže.

Blokovaná šestá čakra způsobuje například to, že „pro stromy nevidíme les“, jsme těžcí a pomalí, těžko se orientujeme, chybí nám autentičnost, schopnost obecného náhledu; přehnaně užíváme logické a racionální myšlení, chybí nám smysl pro realitu, ztrácíme se ve svých snech, chováme se zmateně… Všechny symptomy spojené se smysly, orgány a myšlením.

Esence pro šestou čakru pomáhá uvést smysly do souladu, pomáhá nám z letargie do aktivního a radostného života. Dává nám vše, co potřebujeme pro naplňující, smyslný a citlivý život. Pomáhá také při přílišné intelektuálnosti a mentální netečnosti. Šestá čakra nás probouzí do nového života pomáhá nám k celistvosti.

SEDMÁ ČAKRA – KORUNNÍ

Nachází se na vrcholku hlavy. Podobně jako první čakra podporuje naše uzemnění a spojení se Zemí a materiální úrovní, korunní čakra nás otevírá a spojuje s nemateriální, duchovní říší (ať už pod tím rozumíme cokoliv, přírodu, Boha, duchy zvířat atp., to vše má jedno společné – odráží se v tom lidská potřeba a hledání vyššího bytí, vyššího řádu a hlubšího smyslu života).

Tato čakra nás vede k novým perspektivám, ukazuje nám svět z vyšší úrovně. Učí nás rozpoznat, co mají všichni lidé společné bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk, víru. Lidé vždy hledali vyšší úrovně. Někteří se modlí, někteří meditují, jiní tančí. Takové rituály patří k lidskému životu stejně jako potřeba jíst, spát. Můžeme to nazvat potravou pro duši.

Kvality sedmé čakry jsou vhled, uvědomění, probuzení, moudrost, mír a klid, odpuštění. Vynáší náš vnitřní vývoj na vyšší úroveň. Pomáhá nám dosáhnout finálního stádia, pokud jsme již uzemnění, tvořiví, klidní, milující, komunikativní a intuitivní (to jsou kvality, které nám dávají ostatní čakry). Nyní dostáváme velký obraz a chápeme smysl toho všeho.

Instantní osvícení neexistuje. Bez zkušenosti překonávání těžkostí a bloků bychom nepoznali chuť úspěchu, který je součástí lidské přirozenosti. Sledujte tvář dítěte, které se učí chodit, když se mu to podaří! Bylo by snazší nechat se celý život unášet, jen by tomu chyběl pocit vnitřní síly a schopnosti řešit samostatně problémy. Kupujte si knížky do poličky a nikdy se nedozvíte, co jste se z nich mohli naučit. Pokud hledáte osvícení, nevěřte, že ho můžete získat užíváním jedné esence. Esence vás pouze podpoří ve vašem úsilí.

Esence pro sedmou čakru dává vhled do karmických záležitostí, pomáhá je řešit. Dává mír, meditaci, klid, rozbití starých vzorů, sebeuvědomění, sebevědomí, potravu pro duši; naplnění inkarnace, ochranu a ztišení.