Pro harmonizaci čaker máme k dispozici celou sadu čakrových esencí firmy Mamboya.

Co jsou to čakry?

Čakry jsou energetická centra, kterými proudí energie do našeho těla. Slovo „čakry“ pochází ze sanskrtu a v překladu znamená kruhy, či disky. Tyto energetické kanály udržují Vaše tělo a mysl v rovnováze. Jednotlivé čakry vibrují každá v jiné frekvenci a jiném energetickém rytmu.

Kolik máme čaker?

Některé systémy pracují s mnoha čakrami, my budeme uvažovat pouze sedm základních. Čakry mají různé barvy. Dochází-li k příliš silnému nebo slabému proudění skrze některou z čaker, dochází k nerovnováze v těle, která může vést ke vzniku duševních i fyzických poruch.

První čakra – Muladhára, známá také jako kořenová čakra nás spojuje se zemí.  Tato základní čakra nás uzemňuje a pomáhá správně vnímat a snášet realitu, tak jak je. První čakra nám také umožňuje radovat se ze života. Tančit, pracovat, užívat si hry i sex. Správně fungující první čakra nám pomáhá s rozhodováním a vybudováním materiálních základů pro šťastný a spokojený život. Zajímá Vás první čakra více?

Druhá čakra – Svadhistana čakra, označována také jako křížové energetické centrum, nebo křížová čakra. Na fyzické úrovni ovlivňuje druhá čakra pohlavní orgány, močový měchýř a zásobuje energií pánev. Na emocionální úrovni ovlivňuje křížová čakra naši sexualitu a tvořivost. Zajímá Vás druhá čakra více?

Třetí čakra – Manipura je známá především jako čakra solar plexu. Třetí čakra je sídlem emocí – viny, žárlivosti, hněvu atd. Hlavní emocí spojenou s třetí čakrou je strach. Zajímá Vás třetí čakra více?

Čtvrtá čakra – Anaháta známá jako srdeční čakra je spojena s láskou, pokorou, vděčností, harmonií a odpuštěním. Na fyzické úrovni podporuje srdeční čakra srdce, plíce a brzlík. Správně fungující srdeční čakra pomáhá nalézt správné řešení v situacích, kdy se potká srdce s rozumem. Zajímá Vás srdeční čakra více?

Pátá čakra – Višuddhi se nazývá také krční čakra nebo komunikační centrum. Spojená je především s výměnou informací a energie v těle.  Hlavní funkcí páté čakry je správa našich vyjadřovacích schopností a komunikace. Zajímá Vás pátá čakra více?

Šestá čakra – Adžňa je častěji nazývána jako Třetí oko. Třetí oko je místem uvědomění a myšlenkových procesů. Poskytuje nadhled nad životními otázkami i správný vhled do svého nitra. Zajímá Vás Třetí oko podrobněji?

Sedmá čakra – Sahasrára známější jako korunní čakra nás otevírá a spojuje s nemateriální, duchovní říší. Tím naplňuje naši potřebu nalezení vyššího řádu a smyslu života. Korunní čakra nás vede k novým perspektivám, ukazuje nám svět z vyšší úrovně.

Když čakry nefungují, jak mají…

Jak už jsme uvedli, nesprávná funkce jednotlivých čaker může vést k nerovnováze a celkové nestabilitě organismu. Jak se projevuje nesprávná činnost (uzavření čakry), si povíme dále. Při nesprávné funkci je zapotřebí harmonizace čaker, kterou lze provést několika možnými způsoby. Harmonizace pomocí čakrových esencí je tou nejjednodušší cestou. Když s čakrovými esencemi budete pracovat dlouhodobě, docílíte stabilnějších výsledků než při jednorázové terapii zaměřené na harmonizaci čaker.

Harmonizace čaker pomocí čakrových esencí je snadno dostupná. Čakrové esence můžete mít vždy při sobě a užívat je kdykoliv dle potřeby. Navíc jsou čakrové esence cenově dostupné. Esence působí jemně a přitom dostatečně hluboce.

S výběrem esencí vám vždy rádi poradíme!