Esence Světelných bytostí firmy LichtWesen

Tyto esence vyrábí Petra Schneider a Gerhard. K. Pieroth (firma LichtWesen AG, Německo).

Pro výběr a práci s těmito esencemi můžete využít: knihu Andělé stojí při nás (Eugenika), Velké mistrovské karty s knihou (Synergie), Velké karty archandělů s knihou (Synergie).

Dnes si představíme esence nanebevzatých Mistrů, které nám pomáhají prožívat v každodenním životě své skutečné bytí. Dodávají se jako aura spreje – tinktury, vonné oleje, případně energetické přívěsky, které ale nedržíme trvale skladem, dovezeme je rádi na objednávku.

 

Přehled mistrovských esencí

Maha Chohan – Vnitřní moudrost – Pomáhá uchovat si přehled a odstup, zůstat sám sebou, vymezit se a slyšet svůj vnitřní hlas.

Lao Tse – Přijetí a vnitřní klid – Pomáhá být tady a teď, uchovat si vnitřní klid a mír, vidět lidi a události takové, jaké jsou a přijmout je.

El Morya – Důvěra – Pomáhá pocítit pradůvěru, uchovat si naději, věřit v sebe, své schopnosti, sílu a moc, osvobodit se od strachu a úzkosti.

Kwan Yin – Odevzdanost – Pomáhá rozvinout ženskost, toleranci a soucítění, zanechat kontroly, nechat vše volně plynout, odevzdat se životu.

Christus – Pravda a bezpodmínečná láska – Pomáhá žít svou vlastní pravdu, nalézt sebe sama, rozvíjet přirozenou autoritu a vůdčí kvality, poznat, co znamená všeobjímající láska.

Djwal Khul – Přijetí vlastní síly – Pomáhá přijmout vlastní sílu a použít ji, upevňuje sebedůvěru, schopnost nevzdát se a vydržet, víru a naději.

Sanat Kumara – Spojení Nebe a Země – Otevírá přístup k Vyššímu Vědomí, pomáhá uskutečnit své schopnosti, žít rád na Zemi, spojuje se Zemí.

Angelika – Transformace minulosti – Pomáhá zahojit rány minulosti, transformaci, učení, využít poklady minulých zkušeností.

Orion – Vize – Pomáhá najít životní cestu, podporuje intuici, spojení s Vyšším Já, jasné poznání, jasnost.

Kamakura – Jednání, aktivita – Pomáhá dokončit odkládané projekty, uskutečnit vize, posiluje tok energie a činorodost, pomáhá soustředit síly.

Kuthumi – Spojení se Zemí – Pomáhá cítit se dobře v těle, uzemnit se, najít smysl pro realitu, trpělivost, spojuje s energií a věděním Země.

Lady Nada – Sebepřijetí a radost ze života – Léčí nedostatek lásky a zranění v oblasti sexuality, pomáhá přijmout sebe sama, své vlastní tělo, svou smyslnost.

Seraphis Bey – Pozemská síla – Přivádí ke hmotě, k tělu a posiluje tok energie 1. čakry. Pomáhá přijmout svou fyzickou sílu, své pudy.

Victory – Růst – Harmonizuje čakry a energetická těla, pomáhá přijmout nové aspekty života, umožňuje růst a integraci nabytých zkušeností a poznání.

Saint Germain – Svoboda – Transformuje mentální a emocionální zátěže a karmu, uvolňuje stará pouta, umožňuje odhalit přežité vzorce chování a mentální zásady a osvobodit se od nich.

Hilarion – Univerzální Pravda – Pomáhá rozpoznat svou vlastní cestu, své vlastní místo a úkol. Posiluje spojení s Vyšším Já a s vyšší úrovní vědomí. Zavádí do hluboké meditace.

Pallas Athene – Radost a hojnost – Spojuje rozum a intuici, mužskou a ženskou stránku, podporuje tvořivé sebevyjádření, uzdravení vnitřního dítěte.

Lady Portia – Stav rovnováhy – Pomáhá najít vnitřní vyrovnanost, mír a spokojenost, udržet rovnováhu mezi protikladnými póly.

Helion – Slunci podobné bytí – Pomáhá odhalit své vnitřní světlo a mít odvahu je ukázat, podporuje bezpodmínečnou sebelásku.

Aeolus – Tvůrčí síla – Obnovuje soulad s božskou tvůrčí silou, s tvořením v lásce a vede do hluboké meditace. Dává nám poznat a přijmout vlastní tvořivé bytí.

Maria – Poznání jednoty – Pomáhá cítit se vyživován a milován, učit se říkat „ne“, poznat, že vše je vzájemně propojeno. Dává mateřskou vyživující lásku.

 

Esence archandělů

Tyto esence nám připomínají naše Božské bytí. Pomáhají nám nalézt Boha v sobě. Dodávají se jako aura spreje bez vůně, parfémy, popř. na objednávku jako energetické přívěsky.

Uriel – Oheň Boží – Posiluje tvořivost, rozhodnost, strukturu; manifestace.

Haniel – Pomáhá rozpoznat a žít svou vlastní velikost. Posiluje, čistí a vyrovnává energie. Dává sebedůvěru, vznešenost, uvolněnost.

Chamuel – Hledající Boha – Posiluje harmonii, lehkost, dodává vyšší vibrace, kreativitu, harmonizuje vztahy, zbavuje starých břemen.

Michael – Kdo je Bůh? – Ochrana, síla vůle a struktura, odvaha. Objasnění a pročištění situací. Očista místnosti.

Gabriel – Boží síla – Zažívání radosti a spokojenosti v životě. Naděje. Přijímání změn.

Raphael – Božský léčitel – Pochopení souvislosti mezi nemocí, vědomím a duší. Poznání vlastních potřeb pro dosažení uzdravení a celistvosti.

Metatron – Král andělů – Rozvíjí všezahrnující lásku, dokonalé vědomí, otevírá brány k vědomí. Návaznost na vlastní božství.

Jophiel – Krása Boží – Otevírá přístup k vyšším částem bytí a vědomí, jasnost, uvědomění, důvěra ve stvoření, moudrost, odolnost, Božská láska.

Zadkiel – Blahovůle Boží – Dokonalost, moudrost, vědění, napojení na Božskou energii, dokonalé čištění, rozvoj, tvořivá síla, osvobození od přežitých omezení, blaženost.

Andělé zemských elementů

Pomáhají tělu, aby se snáze přizpůsobilo vyšším vibracím. Dodávají se jako aura spreje bez vůně, parfémy, na objednávku také jako energetické přívěsky.

Kristall – Čistí krystalické struktury v těle, spojuje Vyšší Vědomí s tělem. Přivyká tělo na vyšší energetické úrovně. Vytváří jiný vztah k času. Spolupracuje s archandělem Murielem a Matkou Sofií.

Baum – Strom. Harmonizuje kosmické a pozemské energie v těle, spojuje Nebe a Zemi, uzemňuje, stabilizuje, dává oporu a harmonii. Spolupracuje s archandělem Raguelem.

Sonne – Slunce. Naplňuje radostí, nechává rozzářit vnitřní světlo, aktivuje světlo v buňkách. Spolupracuje s archandělem Razielem.

Erde – Země. Trpělivost, vyživování, struktura. Uvědomění, že pozemský život může být také snadný. Spolupracuje s archandělem Barielem.

Feuer – Oheň. Podporuje životní sílu, energii, vůli  a radost ze života, vnitřní oheň, snahu stoupat vzhůru, růst, pronikání, extázi a vášeň. Spolupracuje s archandělem Anaelem.

Wasser – Voda. Podporuje uvolňování bloků a citů, plynutí, pohyb, dosahování cíle, přizpůsobení se. Kontrola nad situací. Bytí tady a teď. Spolupracuje s archandělem Sandalfonem.

Luft – Vzduch. Dodává pohyblivost, změnu, lehkost, výměnu, svobodu, nezávislost, jasnost a sílu myšlenek, intuici, jasnou komunikaci. Spolupracuje s archandělem Natanaelem.

Reise – Pro vnitřní i vnější cesty. Stabilizace aury, její spojení s tělem během cest. Pro jet-lag (změny čas. pásem).

Elemente-Balance – Rovnováha prvků. Harmonizuje síly prvků v těle a v místnosti. Pro práci s počítačem. Na špatnou náladu. Ideální pro Feng-Shui.

 

Ostatní esence Světelných bytostí

Relax – Krizová esence. Pomáhá v krizích a v šoku, při úrazech, obnovuje vycentrování, stabilizuje, vrací nás k nám samým a do přítomnosti. Spolupracuje s archandělem Kamaelem.

Jahresmischung 20xx – Směs vhodná pro celý rok. Pomáhá využít šance a příznivé vibrace roku a zvládnout jeho téma. Připravuje nás také na přechod do příštího roku.

Ra – Spojení s Božstvím. Spojení s nejvyšším vědomím hmoty a země, propojení čaker pod chodidly, láska k tělu, zemi a hmotě; Stav jednoty.

Null – Nicota – Harmonie s pravým Já – Rozpoznání jádra svého bytí, klid a jasnost, spojení s nekonečnem, prázdnem, se vším, co je. Energie centra Bytí.

Indigo – Harmonie s životním plánem. Poznání vlastních schopností, klid, ponoření do vlastního ticha, schopnost dívat se na situace z různých zorných úhlů.

Be Present – Buď v přítomnosti. Bytí tady a teď. Zůstávání v přítomnosti, soustředění na svůj cíl s klidem a silou. Poznání a prožití svého Já v těle.

Melchizedek – Harmonie se sebou a světem  – Prožívání spirituality v materiálním světě. Přijetí zodpovědnosti za sebe a za svět. Silná energie plná lásky a míru. Spojení těla, duše a ducha.

Sterntaler – rozpouští bloky a myšlenkové vzory omezující bohatství, prosperitu, přijímání darů.