Pátá čakra

Zjišťuji, že u páté čakry již není tak snadné vidět nějaké projevy v materiální rovině. Vše bylo na mé pozorovací schopnosti asi příliš jemné. Nicméně tato čakra souvisí s oblastí hlasivek, kde se naše tvořivost vyjadřuje slovy.

Všiml jsem si, že jsem začal mluvit hlubším hlasem a také se mi najednou mnohem lépe zpívá. Pokud si ale myslíte, že jsem si někdy před tím zpíval, je to omyl. K tomu mě dovedla právě tato čakra. Musím ale připustit, že tento efekt nebyl trvalý a s časem odezněl.

Tolik k této čakře, pokračování příště…