O mě

O mě a o tom, jak mi esence změnily život.

Jsem sice starší než třeba většina z vás, ale mám tu zkušenost, že věk je opravdu jen pouhé číslo a neznamená nic, než vymezení času, který tu trávíme. Je to jen naše představa toho, jak se sami se sebou opravdu silně ztotožňujeme – skrze čas a místo, na kterém žijeme.

Je mi jasné, že se o takových věcech nedá mluvit krátce, ale chtěla bych vám sdělit svůj názor na esence a na to, co pro vás mohou udělat a proč si myslím, že jsou prostě geniální.

Genialita je jistá forma dokonalosti, ne sice božská, protože boží dokonalost má jen Bůh sám, ale jsou to jeho energie, a to velmi silné.

Ti lidé, které jsem si vybrala a kteří je vyrábí, jsou velmi schopní a spojeni s tou určitou částí Stvoření tak, aby esence pro vás i pro mne vyráběli dokonale a opravdu správně.

Protože vyrábět esenci není tak snadné, jak si možná mnozí myslí, ale musí ten, kdo to dělá zůstat stranou, nesmí se do toho, co Bůh skrze energie rostlin, zvířecích druhů a nebeských bytostí, chce do esencí dostat, plést.

Je na nich, na výrobcích esencí, aby se dokázali se s ním spojit a současně být mimo, to není snadné, a proto také esence nedělá tak dlouho, a tak dobře, moc lidí. Jsou k tomu vybráni a nejsou to žádní malí muži a ženy, ale mocní pomocníci Světla.

To myslím zcela vážně, když si uvědomuji, že to vnímám jako velký dar, moci jejich výrobky prodávat a mít s nimi tu svoji vlastní zkušenost.

Je velmi silné a příjemné se s esencemi spojit a nechat se jimi vést k tomu, abychom poznali, kým vlastně jsme a co máme tady teď a v této složité době dělat.

Nechci se míchat do jejich práce, ale i tak vím, že mohou a musí být tím, čím jsou – nástrojem pravdy v nás. Je na nás, jak ten nástroj uchopíme a jak ho použijeme. Je velmi silný a nikdy sice ostrý, aby zranil, ale také není dobré jej brát na lehkou váhu.

Mohl by sice ne ublížit, ale opravdu nás zmást na naší dlouhé cestě poznání.

Proto je důležité vědět, proč tu kterou esenci chcete a to co nejjasněji a nejsilněji. Vědět, proč se s danou energií spojuji a kam chci, aby mě vedla.

Já vám s tím výběrem sice ráda pomohu, ale hlavní je to, co chcete vy sami, ne moje doporučení. To pro Vás může být vodítkem, ale také nemusí.

Je to o tom, poslouchat svůj vnitřní hlas a nechat se jím vést k výběru esence, abyste se stali sami sebou a neměli se sebou starosti a trápení, ale jen radost a potěšení.

Esence působí tak, že vedou vnitřně, a to myslím tak, že vám mění vaše vnitřní vidění a naladění, k sobě samým, k Bohu ve vás.

Je to sice jen můj osobní pohled, ale zato několikaletý a esence pro mne udělaly to, že mne zavedly k mému vlastnímu osobnímu Bohu, k tomu, který mi diktuje tako slova. Je pro mne mým osobním rádcem a hlasem v mém srdci i hlavě.

Je to sice náročné si na to zvyknout, ale nechci, a to už nikdy toto ztratit, a to bych ráda doporučila i vám – chtějte to i pro sebe, pro svůj nový a zcela jiný život, než v pochybnostech, ve strachu a bez naděje na lepší zítřek.

Mám pro Vás vzkaz od něj – Buďte na sebe hodní, protože on sám hodný je a to na vás i na sebe ve vás. Jen my sami, naše popletená a ztracená mysl je nám překážkou s ním hovořit a vnímat jeho lásku. On je s každým z vás, a nejen s někým, je všude a ve všem a není omezený časem ani prostorem.

Je v něm velká láska a síla a chce vést nás všechny k sobě a to také dělá.

Jen to, že ho neslyšíme nám brání se změnit. On nechce být soudcem ani karatelem , ale jen milovaným otcem a mužem, který je v každém z nás.

Nikdo, opravdu nikdo není bez něj, protože to prostě není možné, jen ho nevnímá a neslyší. Ti, kdo chtějí a mohou se změnit, tak se musí připravit na setkání se silnou a mocnou bytostí, jakou opravdu je a neleknout se.

A to mohou udělat esence – přivést vás k němu a současně vás na setkání s ním připravit, protože on se projeví vždy silně a ne vždy očekávaně.

Je v každém okamžiku připraven se vás dotknout a přivolat k sobě. Mějte oči i uši otevřené. Vím, že mnozí už to prožívají jako já, ale i tak je dobré se vylaďovat na jeho nejsilnější vibrace, a i s tím mohou esence pomoci.

Mohu Vám jen vzkázat, abyste neváhali a nějakou z nich si vybrali, jsou všechny stejně dobré, jen to, že nejsou prostě stejné, je proto, že každý pro to své osobní setkání potřebuje jinou energii, aby ho k němu přivedla.

Je to ode mne vše a věřím, že se budeme potkávat u esencí často a rádi.
Tamara Kaiserová