Christus – aura sprej – tinktura 30 ml

699 

Tato mistrovská energie nás učí poznat a žít svou vlastní pravdu a slepě nepřejímat názory druhých. Pomáhá nám řešit témata otcovství a autorit.

Tato mistrovská energie nás učí poznat a žít svou vlastní pravdu a slepě nepřejímat názory druhých. Pomáhá nám řešit témata otcovství a autorit.

Pomáhá nám uvědomit si, kdo jsme, co opravdu chceme, a stát si za tím. S hlubokou láskou nás vede k objevování samotné podstaty naší bytosti.

Díky této energii si znovu uvědomujeme, že žijeme v objetí všeobjímající lásky. Opět se citíme v bezpečí.

Energie Christa také posiluje naši vlastní léčivou energii.

Energie působí primárně na 5. čakru, druhotně na 4. čakru.

Tato esence je určena pro toho, kdo:

 • silně pochybuje o sobě samém
 • nežije své vnitřní pravdy
 • cítí se malý a neschopný, často se skrývá za druhými
 • má strach z trestu, stejně jako malé dítě, jež se bojí svého autoritářského otce
 • má problémy s autoritami, dobrovolně se jim podřizuje, protože má pocit, že stejně nemá žádnou jinou šanci
 • nechá se v rozporu se svým vlastním přesvědčením zapřáhnout do “cizího povozu”
 • žije v trvalém strachu z trestu, proto dokáže být nečestný sám vůči sobě i vůči druhým
 • potlačuje svá přání a potřeby ve prospěch druhých, prožívá nesprávně chápanou “lásku”, vždy připraven přinést oběť
 • nedbá na to, co chce, dává příliš mnoho, protože nedokáže říci “ne” a protože si nedokáže stanovit žádné hranice
 • nedokáže ani přijímat, chce si koupit lásku prostřednictvím darů
 • pohlíží na lásku jako na něco, co člověka naprosto “převálcuje”, jako na růžovou ukolébavku, jako na něco, co člověka úplně otupí
 • věří, že pokud člověk miluje, pak musí vše spolknout
 • cítí se nemilován, sám, opuštěný, zrazený
 • má nevyřešené problémy se svým otcem

Esence Je však také pro toho, kdo:

 • předvádí přemrštěnou autoritu, snaží se ostatním vnutit svou vůli a svůj úhel pohledu, nedokáže naslouchat
 • uplatňuje svou moc formou manipulace
 • uplatňuje svou moc, aby ovládl druhé, věří však přitom, že tak činí “pro jejich dobro”, protože je pokládá za nesvéprávné
 • ztratil cit pro druhé a jedná pouze podle vlastních hodnotových představ, jež pokládá za jediné správné, ” spolykal veškerou pravdu”, je přesvědčen o své vlastní pravdě a uplatňuje ji bez ohledu na druhé
 • je “tvrdý”
 • když druzí nepřijmou jeho názory, cítí se nepochopen celým světem

Další informace

Objem lahvičky

30 ml

Naposledy zobrazené produkty