Esence pro rok 2020 – Jahresmischung 2020 – aura sprej – tinktura 30 ml

699 

Esence pro využití příležitostí roku 2019 nám pomáhá: soustředěně, statečně, neochvějně jít k cíli; jít krok za krokem svou cestu; nenechat se svést z cesty a ani zaslepit; objevovat a rozvíjet možnosti a schopnosti; rozvíjet soucit k sobě i k ostatním.

 

Esence pro využití příležitostí roku 2020.

Tato směs esencí vám pomůže překonat překážky a výzvy roku 2020 a lépe se vyrovnat se situacemi, které přijdou.

Zůstat stabilní
Přežít dobře bouřlivé časy a využít je
Být realističtí, vidět se skrze závoje a iluze
Být bdělí a podnikat cílené kroky
Objasnění, rozpuštění bloků
Využít své schopnosti
Překračovat své hranice a rozvíjet svůj největší potenciál
Vyvažovat mužský a ženský princip

Co nás čeká?
Energie roku 2020 je jako bouřlivé počasí: od slunečné oblohy a bezvětří, přes poryvy až
bouřky. Za bouře odvane pryč, co není stabilní, což již není vhodné. Bouře však nemůže
poškodit stabilní a pevné základy. Ty přetrvávají. A právě na těchto pevných základech
může být vybudováno něco nového nebo rozvíjeno to, co již začalo.
Rozhodující je, jak se vypořádáme s bouří: můžeme úzkostlivě ulpívat a být otřeseni, ale
také můžeme nastavit větru radostnou tvář a užívat si. Kdo je stabilní, tomu bouře nemůže
ublížit. Dokonce může tento posun využít
Rok 2020 bude energeticky pokračovat v tom, co mnozí již zažili v roce 2019: změny,
otřesy, nové příležitosti a možnosti. Stále znovu se musíme zastavit, zorientovat se,
prozkoumat polohu a pozorně podniknout další kroky.
Jak vás podpoří směs pro rok 2020?
Roční směs pomáhá být stabilní, rychleji porozumět znamením a nápovědám a přemýšlet
a jednat opatrně a uvážlivě. Dopředu tlačící energie může být použita radostně a
efektivně. Proto je roční směs zvláště v bouřlivých obdobích důležitou oporou, posílení
vaší vlastní síly, která dává pevnost. Zvyšuje se smysl pro realitu, abychom mohli snadněji
prohlédnout závoji a iluzemi a rozpoznat, co je skutečné. Při zmatku, dezorientací, ale také
při intenzivních emocích jako je strach, zlost, beznaděj, zklamání, pomáhá najít klid, sílu a
znovu najít svou cestu.
Každoroční mix také podporuje náš růst a vývoj, abychom mohli rozpoznat a využívat
naše schopnosti a realizovat náš největší potenciál. S Bouřkovou energií můžeme
překonávat sami sebe a vytvořit něco, co jsme neočekávali. Stojíme při sobě a při našich
hodnotách a pevně učiníme další kroky, za pravdu, za naše právo a za jiné lidi, namísto
přijímání špatných kompromisů..
Všeobecné informace o roční energii
Každý rok má výzvy, které se týkají všech lidí. Roční mix pomáhá tyto problémy překonat.
Může být použit po celý rok nebo během fází, ve kterých potřebujete podporu. Témata
roku 2020 jsou aktuální od října 2019 a až do března 2020 se energie obou let prolínají.
Proto mohou být během tohoto období přijímány obě roční směsi , ale rovněž i současně.
© LichtWesen AG – Pfungstadt – Deutschland – 2017
Kromě nosné energie roku jsou zde i dodatečná témata – v „Energiích času“ od
LichtWesenu kde najdete popis aktuálních situací a které energie dodatečně působí
podpůrně – na stránce LichtWesen a na facebooku.
V ročním mixu roku 2020 působí energie Stromu, Haniel, paprsky Elohim bílý, zelený a
zlatý a také energie Krista, Marie a Kuthumi.
Jak jednotlivé energie působí:
být stabilní
č. 32 Strom: zůstat stabilní i v bouřlivých dobách; co nejlépe využít okolností a přinést
„ovoce“.
č. 5 Kristus: mít rovnou páteř; postavit se za sebe, za své hodnoty a za pravdu
Rozvíjet svůj potenciál
č. 23 Haniel: Uvědomit si, čeho jsme schopni; překonat své hranice
č. 21 Maria: Cítit se vyživovaný, milovaný a podporovaný; dobře se o sebe starat
Zlatý a zelený paprsek Elohim: rozpoznat a odvážně využívat jeho schopností a
možností; překonat strach a stát se aktivními pro své cíle; řídit svůj život
Prohlédnout se skrz závoje a iluze
Bílý paprsek Elohim: energetické čištění; pochopení. Rozpouštění bloků a omezujících
struktur; osvobodit se od zátěžových energií;
č. 11 Kuthumi: realistické vnímání, ani příliš pesimistické, ani příliš optimistické
Podpůrná meditace: Představ si, že jsi uprostřed hurikánu, v tichém oku hurikánu. Víří
kolem tebe – události, pocity, obavy, možnosti, rozhodnutí – ale ty jsi v tichém středu, ze
kterého si můžeš prohlížet vše kolem, aniž by ses do toho zamotával. Z tohoto klidného
středu se můžeš rozhodovat a jednat.
Pokud se dostaneš do víru, představ si klidný střed, oko hurikánu a je snazší se k němu
vrátit. Čím častěji budeš tuto meditaci dělat – dokonce i průběžně v každodenním životě
velmi krátce, kdy si představíš střed hurikánu – tím snazší pro tebe bude nalezení klidu v
obtížných situacích.
Je také prospěšné posílit stav klidného centra ve tvém celém těle: Když si představuješ
oko hurikánu, uvědom si, kde se nachází těžiště nebo nejintenzivnější pocit ve tvém těle.
Pokud na toto místo položíš ruku, zvýšíš svou stabilitu.
Energie roční směsi je k dispozici jako tinktura a ve světle zlatém korálku jako šperku.
Šperk při nošení působí permanentně a může být použit i v následujících letech.
Použití Esence: Aplikujte jednou nebo několikrát denně, rozprašujte do aury a energetických
center. Tinkturu můžete také nanést do ústní dutiny. Roční směs lze dobře kombinovat s jinými
světelnými esencemi.

poslání, odvážně, krok za krokem a neomylně, s pevnou vůlí, vytrvalostí a silou k činům. Tímto způsobem rozvíjíme již dříve používané a dříve neznámé dovednosti. Můžeme překonat sami sebe. To je zvláště důležité pro ty, kdo chtějí přinést světu něco nového nebo svět změnit.

Esence pomáhá být vnímavý, rozpoznat důležité informace a nápovědy a nepřeslechnout tyto tiché tóny. Iluze, svody a slepé uličky lze rychleji rozpoznat. Je snadnější vidět pod povrch, za fasády, až do jádra věci, člověka i vlastního bytí. V době zmatku a dezorientace pomůže znovu najít cestu k sobě, na svou cestu a převzít zodpovědnost za uskutečnění své vize.

Pomáhá rovněž rozpoznat, kteří lidé a síly nás užitečně podporují a rozdmýchají nadšení, které uvolňuje mimořádnou sílu. Soucit a láska k sobě, k druhým a k poslání budou posíleny. Ženská a mužská energie, jin a jang u lidí, budou vyvážené, a díky tomu mohou vést k novému sebevědomí a novému způsobu jednání.

Esence roku 2019 obsahuje energie těchto Světelných bytostí: Mistři Aeolus, Djwal Khul, Victory, Hilarion; andělé Melchizedek, Země; archanděl Haniel; Růžový paprsek stvoření; Elohimové: Stříbrný a Zlatý paprsek.

  • Victory: Odvážně a sebejistě jít svou cestu; zaujmout své místo
  • Djwal Khul: posílení vlastní síly, sebevědomí, dělat to, co je třeba udělat; být pozorný ke svému záměru, překonat sám sebe
  • Hilarion: najít své místo, přijmout vlastní velikost a poslání, Posílit spojení s vyšším vědomím, být průkopníkem
  • Aeolus: rozpoznat, jak vnitřní stav, představy, strachy, očekávání a protiřečící si přesvědčení, sabotují nebo podporují naše záměry a cíle; prohlédnout iluze
  • Melchizedek: přímou silou zvládnout i obtížné situace, převzít zodpovědnost
  • Haniel: silou a odvahou se napřímit ve své velikosti
  • Zlatý paprsek a Stříbrný paprsek Elohimů: sladit mužské (jang) a ženské (jin) síly a rozvinout jejich potenciál; mít lásku pro sebe, pro druhé, pro svůj úkol
  • Růžový paprsek stvoření: láskyplně přijmout co je, překonat hodnocení a změny nálad.

Doporučujeme tuto esenci používat v každodenním životě, bude ve vás vyvolávat potřebu více o sebe pečovat a věnovat se věcem, které Vám dělají dobře na duši.

Další informace

Objem lahvičky

30 ml

Naposledy zobrazené produkty