Esence pro rok 2019 – Jahresmischung 2019 – aura sprej – tinktura 30 ml

699 

Esence pro využití příležitostí roku 2019 nám pomáhá: soustředěně, statečně, neochvějně jít k cíli; jít krok za krokem svou cestu; nenechat se svést z cesty a ani zaslepit; objevovat a rozvíjet možnosti a schopnosti; rozvíjet soucit k sobě i k ostatním.

 

Není skladem

Esence pro využití příležitostí roku 2019.

Tato směs esencí vám pomůže překonat překážky a výzvy roku 2019 a lépe se vyrovnat se situacemi, které přijdou.

• cíl, vize, udržet své poslání
• být pozorný
• jít krok za krokem svou cestu
• nenechat se svést z cesty a ani zaslepit
• dívat se za kulisy
• objevovat a rozvíjet možnosti a schopnosti
• rozvíjet nadšení
• vyvažovat ženské a mužské energie (jin a jang)
• rozvíjet soucit k sobě i k ostatním

Co nás čeká?

Rok 2019 přináší změny, které mohou někdy být docela výrazné, a to jak ve světě, tak i v našem osobním životě. Tyto změny jsou na jedné straně důsledkem našich činností a toho, co jsme si připravili. Na druhé straně se objeví nečekané změny, které, jakmile je zpracujeme, nám otevřou překvapivé a radostné možnosti. Tudíž bude obtížné si něco plánovat do budoucna.

Stále znovu budeme mateni. Podvodníci nás budou lákat falešnými sliby, iluze budou zakrývat náš jasný vhled a záměr. Proto je důležité pečlivě sledovat a znovu a znovu zkoumat, kam směřuje náš každý další krok. Ústředním tématem roku 2019 je cíl, vize, udržet záměr, a to jak pro svůj osobní život, tak pro větší celek. Směřovat krok za krokem vpřed, a nenechat se rozptylovat, a to bez ohledu na to, jak lehká, zastřená nebo jak kamenitá ta cesta bude.

Jak vás podpoří Esence pro rok 2019?

Esence pomáhá být stabilní, sledovat svůj cíl, svou vizi, životní poslání, odvážně, krok za krokem a neomylně, s pevnou vůlí, vytrvalostí a silou k činům. Tímto způsobem rozvíjíme již dříve používané a dříve neznámé dovednosti. Můžeme překonat sami sebe. To je zvláště důležité pro ty, kdo chtějí přinést světu něco nového nebo svět změnit.

Esence pomáhá být vnímavý, rozpoznat důležité informace a nápovědy a nepřeslechnout tyto tiché tóny. Iluze, svody a slepé uličky lze rychleji rozpoznat. Je snadnější vidět pod povrch, za fasády, až do jádra věci, člověka i vlastního bytí. V době zmatku a dezorientace pomůže znovu najít cestu k sobě, na svou cestu a převzít zodpovědnost za uskutečnění své vize.

Pomáhá rovněž rozpoznat, kteří lidé a síly nás užitečně podporují a rozdmýchají nadšení, které uvolňuje mimořádnou sílu. Soucit a láska k sobě, k druhým a k poslání budou posíleny. Ženská a mužská energie, jin a jang u lidí, budou vyvážené, a díky tomu mohou vést k novému sebevědomí a novému způsobu jednání.

Esence roku 2019 obsahuje energie těchto Světelných bytostí: Mistři Aeolus, Djwal Khul, Victory, Hilarion; andělé Melchizedek, Země; archanděl Haniel; Růžový paprsek stvoření; Elohimové: Stříbrný a Zlatý paprsek.

  • Victory: Odvážně a sebejistě jít svou cestu; zaujmout své místo
  • Djwal Khul: posílení vlastní síly, sebevědomí, dělat to, co je třeba udělat; být pozorný ke svému záměru, překonat sám sebe
  • Hilarion: najít své místo, přijmout vlastní velikost a poslání, Posílit spojení s vyšším vědomím, být průkopníkem
  • Aeolus: rozpoznat, jak vnitřní stav, představy, strachy, očekávání a protiřečící si přesvědčení, sabotují nebo podporují naše záměry a cíle; prohlédnout iluze
  • Melchizedek: přímou silou zvládnout i obtížné situace, převzít zodpovědnost
  • Haniel: silou a odvahou se napřímit ve své velikosti
  • Zlatý paprsek a Stříbrný paprsek Elohimů: sladit mužské (jang) a ženské (jin) síly a rozvinout jejich potenciál; mít lásku pro sebe, pro druhé, pro svůj úkol
  • Růžový paprsek stvoření: láskyplně přijmout co je, překonat hodnocení a změny nálad.

Doporučujeme tuto esenci používat v každodenním životě, bude ve vás vyvolávat potřebu více o sebe pečovat a věnovat se věcem, které Vám dělají dobře na duši.

Další informace

Objem lahvičky

30 ml

Naposledy zobrazené produkty