Jahremischung 2021

699 

Vědomě formujte svůj vlastní život a svět – roční mix 2021

Realisticky si uvědomte, co je co, co chcete změnit a co z toho vyplývá

Rozpoznat příležitosti a zdroje; využít jeho potenciál; být kreativní, vědomý a nadšený

Zvyšte svou vlastní energetickou přítomnost

Každoroční mix provází procesem změn a tvoření. Pomáhá stabilizovat, jasně identifikovat nesrovnalosti, nespokojenost a přání, rozvíjet jasnou vizi a vidět kroky, které jsou pro změnu nutné. Podporuje realističnost, rozpoznává, co je možné a co změny v krátkodobém a dlouhodobém horizontu ovlivní. To nám umožňuje rozhodnout, zda za těchto podmínek chceme požadovaný výsledek, nebo zda je třeba změnit cíl. Energetický sprej 2021 také pomáhá nestát se strnulým nebo se zarputile držet starých představ. To nám umožňuje opakovaně se pozastavit, zorientovat se azkontrolovat, zda události a poznání změnily naše přání, cíle a následné kroky. Roční směs rozpouští bloky a omezující představy. Čím méně emocionálních zranění a traumat nás zatěžuje, tím jsme kreativnější a stabilnější a tím lépe dokážeme zacházet s nepředvídanými situacemi. Uvědomíte si své vlastní hodnoty a získáte sílu postavit se za sebe, své hodnoty a své vize, bez ohledu na to, co říkají ostatní. Rozpoznáváte své schopnosti, rozvíjíte je a využíváte. Tím se vytváří příležitosti, které dříve nebyly viditelné. Tímto způsobem můžeme formovat naše životy a svět s podporou lidí, duchovních sil a energetických technik.

Sprej 2021 aktivuje radost, nadšení a energickou přítomnost. To nám dává sílu překonávat překážky, nenechat se odradit, držet se toho navzdory obtížím a realizovat vize. V roční směsi 2021 jsou účinné paprsky Elohim zlatá a modrá, bílý paprsek stvoření, Hilarion, Orion, Kuthumi a Sanat Kumara, stejně jako energie
Michaela, Zadkiela a ohně.

Roční směs lze použít po celý rok nebo konkrétně ve fázích, ve kterých je nutná podpora. Témata roku 2021 budou aktuální od října 2020 a do března 2021 se budou energie obou let překrývat. Proto lze během této doby pořizovat obě roční směsi, a to i ve stejnou dobu.

Naposledy zobrazené produkty