Magenta (purpurový) paprsek Elohimů – Swarovskiho krystal 40 x 40 mm

1 .519 

Témata tohoto paprsku Elohimů jsou: spojení se všemi úrovněmi tvoření, léčení, regenerace, ticho, velikost, ochrana, soulad s tvůrčím plánem, pokora v jednání, bezpečí, rozšíření vědomí, zaujetí svého místa v plánu tvoření.

Dostupné na objednávku

Témata tohoto paprsku Elohimů jsou: spojení se všemi úrovněmi tvoření, léčení, regenerace, ticho, velikost, ochrana, soulad s tvůrčím plánem, pokora v jednání, bezpečí, rozšíření vědomí, zaujetí svého místa v plánu tvoření.

Elohimové paprsku Magenta jsou mocní léčitelé. Mohou člověka propojit se všemi úrovněmi tvoření, od prazákladu veškerého bytí až po tu nejhustší hmotu. Prostřednictvím tohoto spojení se všemi úrovněmi mohou být překonány hranice. Spojení s vyššími úrovněmi vědomí, s duší a s vlastním životním plánem je intenzivnější. Můžeme se opět vrátit do dokonalého řádu, uzdravit se, rozpoznat a zaujmout své místo v plánu tvoření.

Magenta paprsek Elohimů zprostředkovává hlubokou a tichou rezonanci s prapůvodem, se vše zahrnujícím vědomím, mírem, tichem, prázdnotou. Tím přináší bezpečí, vnitřní klid a mír. Magenta paprsek také působí jako silný katalyzátor, aktivuje a urychluje procesy. Často podpoří zotavující a léčivý spánek. Jako vyšší potence fialové je paprsek Magenta také velmi silný při transformační práci a při rozpouštění omezujících vazeb.

Swarovskiho krystal s energií Elohimů, vyrobený ze speciálního skla, které je schopno trvale podržet velmi vysoké vibrace Elohimů. Energie je během výroby krystalu „zapečetěna“, proto je trvalá a umožňuje použití krystalů více osobami bez toho, aby to ovlivnilo sílu či kvalitu vyzařování. Krystal není třeba po použití čistit, ale pokud to uznáte za vhodné, postačí ponechat krystal chvíli pod studenou proudící vodou.

Andělé z roviny Elohimů jsou mocné bytosti s vysokými vibracemi. Jsou to „ochránci řádu a světla“. Ztělesňují Božské principy a disponují enormní transformační silou. Svými barevnými paprsky působí s nesrovnatelnou intenzitou. Protože Elohimové stojí v andělské hierarchii nad archanděly a navíc využívají sílu milosti, je jejich působení rychlejší, silnější a léčivější než u jiných andělů. V tomto období změny nám stojí po boku a silně nás podporují.

Energie Elohimů čistí energetické blokády, karmu a omezující struktury až ke kořenům. Osvobozuje od mentálních vzorů, způsobů chování, potíží a vazeb, které nás zatěžují a omezují. Se světelnou silou Elohimů se můžeme uzdravit a stát se celistvými, rozpoznat své poslání, rozvinout své schopnosti a žít své opravdové bytí.

Krystal Elohimů můžete využít mnoha způsoby. Můžete jej přikládat na místa, která si přejete ošetřit („léčit“), nosit jej při sobě, pověsit si jej na krk (krystal má dírku pro navlečení tenké šňůrky), pověsit jej do místnosti, kterou si přejete energetizovat, nebo si jej třeba nechat poblíž lůžka, když jdete spát.

Podle toho, jak krystal přiložíte na tělo, buď energii tělu dodává (když krystal přiložíte špičatou stranou směrem k tělu), nebo ji naopak harmonizuje, vyrovnává a zklidňuje (když krystal přiložíte plochou stranou k tělu).

Další informace

Rozměr cca

40 x 40 mm

Materiál

Swarovskiho krystal

Naposledy zobrazené produkty