Metatron – vonný sprej 30 ml

789 

Metatronova energie je jemná, mírná a rozjasňující. Je to čistá všezahrnující láska. Metatron je začátek i konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty.

Metatronova energie je jemná, mírná a rozjasňující. Je to čistá všezahrnující láska. Metatron je začátek i konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty.

Metatron se účastní vzniku všeho. Spolu s Melchizedekem zajišťuje realizaci Božích podnětů.

Metatron nám ukazuje, že se opět můžeme sjednotit s Bohem, přestože jsme dosud v těle. Proto je jedním z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení. Povznáší člověka z jeho místa a nese ho do vyšších sfér.

Kdo pracuje s jeho energií, měl by být dobře uzemněn, jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí.

Chrání nás mocnou silou své lásky, ale jinak než archanděl Michael, který svou energií vytváří ochranný štít. Metatron nás před zlem nechrání, ale transformuje ho na lásku.

Je to ochrana pro lidi, kteří dokáží přijmout zlo v sobě i mimo sebe a chápou, že dobro a zlo jsou póly duality a že mimo ni toto dělení neexistuje.

Působí spolu s energií archanděla Melchizedeka.

Esence se používá v těchto situacích:

  • když se cítíme odloučeni od Boha, od jednoty
  • k meditaci
  • ke spokojení se svým Já a s jádrem své bytosti
  • ke spojení s láskou v srdci a s všeobjímající láskou
  • k poznání možností a cesty
  • když potřebujeme mít jasno
  • pro lidi, kteří žijí ve velice omezeném obraze světa, kteří nedokáží vidět možnosti a divy tak, jak jsou
  • pro lidi, kteří jsou velice materialisticky založení, kteří se ohraničují vůči jiným i vůči svému já
  • při depresích
  • na pomoc umírajícím

Tato esence by se neměla používat, když člověk musí být aktivní, při řízení auta nebo má mluvit, protože Metatronova energie odvádí od každodenních činností.

Další informace

Objem lahvičky

30 ml

Naposledy zobrazené produkty