Tyrkysový paprsek Elohimů – Swarovskiho krystal 40 x 40 mm

1 .519 

Témata tohoto paprsku Elohimů jsou: kreativita, sebevyjádření, hravost, lehkost, veselost, živost, půvab, umělecké nadání, síla objevování.

Dostupné na objednávku

Témata tohoto paprsku Elohimů jsou: kreativita, sebevyjádření, hravost, lehkost, veselost, živost, půvab, umělecké nadání, síla objevování.

Tyrkysový paprsek Elohimů je paprskem utváření. Spojuje člověka s Boží hojností a rozmanitostí možností.

Vede k uvědomění si krásy rozmanitosti a nespočtu cest.

Prostřednictvím spojení s vyššími úrovněmi vědomí přijímáme nové nápady a otevírá se nám přístup k vědění z minulých životů, k vlastním zkušenostem a k pokladu zkušeností jiných lidí.

Podporuje také zodpovědnost jednotlivce v procesu tvoření, stejně jako jednání v zájmu pospolitosti.

Tyrkysový paprsek Elohimů zesiluje jasnost, poznání a intuici tím, že spojuje s věděním vyšších úrovní vědomí a s Vyšším Já. Tak je možné pozorovat a pochopit zážitky a situace z vyššího úhlu pohledu, bez posuzování.

Ke kvalitám Tyrkysového paprsku patří také lehkost, hravost a svoboda. Posiluje hravou důvěru vnitřního dítěte a komunikaci srdcem. Tento paprsek může být také využit pro navázání kontaktu s věděním Atlantidy a schopnostmi z té doby, pokud je možné je opět aktivovat.

Swarovskiho krystal s energií Elohimů, vyrobený ze speciálního skla, které je schopno trvale podržet velmi vysoké vibrace Elohimů. Energie je během výroby krystalu „zapečetěna“, proto je trvalá a umožňuje použití krystalů více osobami bez toho, aby to ovlivnilo sílu či kvalitu vyzařování. Krystal není třeba po použití čistit, ale pokud to uznáte za vhodné, postačí ponechat krystal chvíli pod studenou proudící vodou.

Andělé z roviny Elohimů jsou mocné bytosti s vysokými vibracemi. Jsou to „ochránci řádu a světla“. Ztělesňují Božské principy a disponují enormní transformační silou. Svými barevnými paprsky působí s nesrovnatelnou intenzitou. Protože Elohimové stojí v andělské hierarchii nad archanděly a navíc využívají sílu milosti, je jejich působení rychlejší, silnější a léčivější než u jiných andělů. V tomto období změny nám stojí po boku a silně nás podporují.

Energie Elohimů čistí energetické blokády, karmu a omezující struktury až ke kořenům. Osvobozuje od mentálních vzorů, způsobů chování, potíží a vazeb, které nás zatěžují a omezují. Se světelnou silou Elohimů se můžeme uzdravit a stát se celistvými, rozpoznat své poslání, rozvinout své schopnosti a žít své opravdové bytí.

Krystal Elohimů můžete využít mnoha způsoby. Můžete jej přikládat na místa, která si přejete ošetřit („léčit“), nosit jej při sobě, pověsit si jej na krk (krystal má dírku pro navlečení tenké šňůrky), pověsit jej do místnosti, kterou si přejete energetizovat, nebo si jej třeba nechat poblíž lůžka, když jdete spát.

Podle toho, jak krystal přiložíte na tělo, buď energii tělu dodává (když krystal přiložíte špičatou stranou směrem k tělu), nebo ji naopak harmonizuje, vyrovnává a zklidňuje (když krystal přiložíte plochou stranou k tělu).

Další informace

Rozměr cca

40 x 40 mm

Materiál

Swarovskiho krystal

Naposledy zobrazené produkty